KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, które otrzymaliśmy przez formularz zgłoszeniowy informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pracownia językowa  z siedzibą w Opolu, ul. Ozimska 40
2. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres mailowy info@pracowniajezykowa.com.pl
3. Pracownia językowa będzie przetwarzać Twoje dane przede wszystkim w celu realizacji umowy, a także przesłania Ci naszych informacji handlowych i marketingowych, w tym również w celu marketingu bezpośredniego przy wykorzystaniu końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Oznacza to, że oprócz realizacji umowy Pracownia językowa może przesłać ci informację o aktualnych zniżkach, promocjach, dodatkowych zajęciach, które organizujemy (za Twoją zgodą) Pracownia językowa ul. Ozimska 40, 45-058 Opole Tel. 793-500-360 E –Mail: info@pracowniajezykowa.com.pl
4. Twoje dane będą udostępniane podmiotom trzecim.
5. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z naszych usług oraz dwa lata po zakończeniu współpracy, chyba że wcześniej podejmiesz decyzję o wycofaniu zgody handlowej lub marketingowej.
6. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.